O Szkole

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę oraz sprawującym nadzór pedagogiczny jest Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
2. Szkoła kształci uczniów na wydziale instrumentalnym, w ramach którego działają następujące sekcje:
a) sekcja instrumentów klawiszowych, teorii i perkusji – kształcąca w zakresie gry na:

 • fortepianie
 • akordeonie
 • perkusji

b) sekcja instrumentów strunowych – kształcąca w zakresie gry na:

 • skrzypcach
 • altówce
 • wiolonczeli
 • gitarze klasycznej

c) sekcja instrumentów dętych – kształcąca w zakresie gry na:

 • instrumentach dętych drewnianych:
 • flecie poprzecznym
 • klarnecie
 • fagocie
 • saksofonie
 • instrumentach dętych blaszanych:
 • trąbce
 • puzonie
 • tubie

3. W szkole obowiązują Zajęć teoretyczne, fortepian dodatkowy, chór oraz zespół:

A. cykl sześcioletni
a) klasy 1 – 3:
kształcenie słuchu rytmika

b) klasy 4 – 6: kształcenie słuchu audycje muzyczne zespół chór fortepian dodatkowy (kl. 5 – 6)

B. cykl czteroletni
a) klasa I: kształcenie słuchu

b) klasa II – IV: kształcenie słuchu audycje muzyczne zespół chór fortepian dodatkowy (kl. III – IV)

Szkoła prowadzi internat dla młodzieży spoza Kwidzyna