Rada Rodziców

Rada Rodziców 2017/2018

  • Marzena Perehuda – Przewodnicząca
  • Elżbieta Stępień – Zastępca przewodniczącej
  • Katarzyna Stawska – Skarbnik
  • Piotr Macal
  • Monika Filbrandt
  • Piotr Soliwoda

Opłata na rzecz Rady Rodziców wynosi:
20zł miesięcznie za 1 dziecko
30zł miesięcznie za dwoje lub więcej dzieci.
Płatne do 15 dnia każdego miesiąca.

Opłata za wypożyczenie instrumentu wynosi 10zł miesięcznie.
Płatne do 15 dnia każdego miesiąca.

Wyżej wymienione opłaty należy wpłacać w sekretariacie szkoły lub przelewać na poniższe konto:
Rada Rodziców przy PSM I stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzynie
Powiślański Bank Spółdzielczy O/Kwidzyn
85 8300 0009 0006 5953 2000 0010