Zespoły

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W KWIDZYNIE

Zespoły działające w szkole

Orkiestra Dęta „Helikon”, dyrygent – Eugeniusz Kiziński

Orkiestra została reaktywowana w 1998 r. przez aktualnego dyrektora PSM – Jarosława Goldera. W jej skład wchodzą uczniowie klas 4 – 6 cyklu sześcioletniego, II – IV cyklu czteroletniego, absolwenci szkoły oraz nauczyciele.

Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. F.Nowowiejskiego
w Kwidzynie, dyrygent – Barbara Liss

Zajęcia chóru traktowane są jako uzupełnienie wykształcenia muzycznego w zakresie pracy zespołowej dla uczniów klas 4 i 6 cyklu sześcioletniego oraz II i IV cyklu czteroletniego instrumentów nieorkiestrowych.

Zespół akordeonowy Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia
im. F.Nowowiejskiego w Kwidzynie, dyrygent – Walery Kunac

Zespół powstał w październiku 1991 r. Jego skład stanowi 8 akordeonów (w tym akordeon basowy), fortepian, skrzypce, flet, klarnet i instrumenty perkusyjne. Na akordeonach i instrumentach perkusyjnych grają uczniowie klas 4 i 6 cyklu sześcioletniego oraz II i IV cyklu czteroletniego, na pozostałych instrumentach nauczyciele naszej szkoły.

Zespół perkusyjny Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia
im. F.Nowowiejskiego w Kwidzynie, prowadzący – Stanisław Bień

Zespół powstał na początku lat dziewięćdziesiątych. W jego skład wchodzą uczniowie klasy perkusji.

Zespół smyczkowy Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia
im. F.Nowowiejskiego w Kwidzynie, dyrygent Piotr Jankowski

Zespół klarnetowy Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia
im. F.Nowowiejskiego w Kwidzynie, prowadzący – Andrzej Dubieniecki

Zespół saksofonowy Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia
im. F.Nowowiejskiego w Kwidzynie, prowadzący – Dariusz Dobosz

Duety fortepianowe Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia
im. F.Nowowiejskiego w Kwidzynie, prowadzący – Tatiana Gromow

Duet gitarowy Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia
im. F.Nowowiejskiego w Kwidzynie, prowadzący – Paweł Marczewski